logo Mililu

Niepubliczny żłobek Mililu w Pępowie

Żłobek Mililu mieści się w  nowoczesnym 140 metrowym budynku wybudowanym na zielonym terenie wyposażonym w nowoczesną wentylację Dysponujemy dogodnym parkingiem dla rodziców 15 miejsc , Placówka posiada przestronny zewnętrzny plac zabaw oraz wnętrze wyposażone w meble i zabawki najwyższej jakości.

Za brzuszki naszych milusińskich odpowiedzialna jest profesjonalna firma cateringowa.

Dlaczego My?

Dziecko musi wychowywać  się w środowisku zapewniającym mu poczucie bezpieczeństwa, dającym możliwości swobodnego działania, umożliwiającym spełnienie jego potrzeb zarówno tych podstawowych (takich jak możliwość odpoczynku, jedzenia, toalety i więzi z innymi), jak i tych, które umożliwiają mu wejście w świat społeczny (w tym m.in. ekspresja siebie, możliwość komunikowania się i układania relacji z innymi ludźmi).

Taką rolę mogę spełniać zarówno rodziny jak i DOBRA instytucja. Żeby nie zaburzać naturalnych więzi placówka powinna stworzyć przestrzeń do współpracy z rodzicami.

Nasza MISJA:

Naszą misją jest wdrożenie elementów planu Daltońskiego którego filarami są:

1 icon

WOLNOŚĆ
Rozumiana jako możliwość pracowania bez przerywania i we własnym tempie.

2 icon

SAMODZIELNOŚĆ
Jej celem jest wykształcenie w dziecku mechanizmów radzenia sobie z problemami w wieku dorosłym.

3 icon

WSPÓŁPRACA
Zakłada stworzenie takich warunków, aby dzieci funkcjonowały jak członkowie społeczeństwa, wzajemnie się wspierały i pomagały sobie w pokonywaniu trudności.

4 icon

REFLEKSJA
Możliwa dzieciom wydanie opinii na temat jego własnej pracy oraz jej uargumentowanie.

Obiecujemy:

Stworzyć domową atmosferę oraz warunki sprzyjające poznawaniu świata i nauce. Wspierać Rodziców i Opiekunów oraz dzielić się z państwem naszymi doświadczeniami.

ZAPRASZAMY ZAPISZ SWOJE DZIECKO JUŻ DZIŚ

Zapisy